11 czerwca 2019

Dla firm

Zapraszamy do współpracy wszystkie Firmy i Instytucje zainteresowane wystawą i innymi formami uczestnictwa w Zjeździe. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym

Wszystkie firmy zainteresowane organizacją sesji satelitarnych prosimy o uzgodnienie szczegółów merytorycznych z Organizatorem.

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oświadcza, że organizując Zjazd kieruje się m.in zasadami Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutyczne obowiązującymi firmy zrzeszone w INFARMA oraz standardami etycznymi Kodeksu Etyki Izby POLMED i MedTech Polska (SOWE)

Wydarzenie otrzymało certyfikat INFARMA.

Wydarzenie otrzymało certyfikat SOWE.


Informacje dla wystawców

Budowanie stoisk:

  • środa, 4 maja, 9:00 – 21:00
  • czwartek, 5 maja, 7:00 – 8:00 – tylko małe stoiska z mobilnymi ściankami nie wymagającymi montażu

Likwidacja stoisk: niedziela, 8 maja w godzinach 15:00 – 20:00

Likwidacja stoiska może nastąpić dopiero po dopiero po zakończeniu Zjazdu – godz. 15:00 i  opuszczeniu ciągów komunikacyjnych przez uczestników. Nie ma możliwości wcześniejszego rozebrania stoiska.

Godziny otwarcia wystaw (prosimy, aby budowanie bądź likwidacja stoisk nie miała miejsca w godzinach zajęć i otwarcia wystawy):

  • czwartek, 5 maja, 10:00 – 19:30
  • piątek, 6 maja, 10:00 – 18:30
  • sobota, 7 maja, 10:00 – 18:30
  • niedziela, 8 maja, 10:00 – 15:00

Godziny pracy recepcji wystawców w trakcie Zjazdu:

  • czwartek, 5 maja, 8:00 – 20:00
  • piątek, 6 maja, 9:00 – 19:00
  • sobota, 7 maja, 9:00 – 19:00
  • niedziela, 8 maja, 9:00 – 16:00

Przed zaplanowaniem wystawy i przyjazdem na miejsce prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Istotne informacje logistyczne i organizacyjne

Regulamin wystawców