17 kwietnia 2021

Regulamin

Grant edukacyjny ufundowany przez BerlinChemie

 1. Liczba możliwych do sfinansowania fee jest ograniczona. Sfinansowane zostanie fee pierwszych 50 osób, które spełnią warunki podane w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
 2. Oferta dotyczy nowych rejestracji – osób, które do dnia 2 kwietnia 2021 nie dokonały rejestracji i nie wniosły opłaty za udział w Zjeździe
 3. Sfinansowanie fee stanowi nieodpłatne świadczenie, które zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych). Płatnikiem podatku jest osoba korzystająca z finansowania – uczestnik szkolenia. Uczestnik szkolenia korzystający z finansowania jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku.
 4. Poniżej informacje dotyczące rozliczenia podatku w związku z otrzymanym finansowaniem:
  • Uczestnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej korzystający z finansowania (jest to uczestnik, który podaje numeru PESEL w formularzu, o którym mowa w punkcie 5.b. niniejszego Regulaminu) – otrzyma od Biura Organizacyjnego (ALTASOFT Sp. z o.o. sp.k.) informację PIT-11 zawierającą wartość otrzymanego finansowania, na tej podstawie rozliczy otrzymane finansowanie w rocznym rozliczeniu podatkowym.
  • Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą rozliczający otrzymane finansowanie w ramach tej działalności (jest to uczestnik, który podaje numeru NIP w formularzu, o którym mowa w punkcie 5.b. niniejszego Regulaminu) – otrzyma od Organizatora (ALTASOFT Sp. z o.o. sp.k.) informację o wartość otrzymanego finansowania i konieczności rozliczenia nieodpłatnego świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Aby skorzystać z oferty należy:
  • Zarejestrować się na Zjazd wpisując w formularzu rejestracyjnym w sekcji Zaproszenie/Rezerwacja grupowa kod rezerwacji GRANT.
  • Wypełnić i przesłać na adres Biura Organizacyjnego formularz dostępny pod linkiem „Oswiadczenie do celów podatkowych”
 6. Uważa się, że dana osoba skorzystała z finansowania, jeżeli po zrealizowaniu kroków 5.a. i 5.b. do dnia 26 maja 2021 nie zarejestrowano w Biurze Organizacyjnym pisemnej rezygnacji z udziału w Zjeździe.