18 kwietnia 2022

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Dr n. med. Rafał Dobek
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk – Zastępca Sekretarza
Prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
Prof. dr hab. n. med Joanna Chorostowska-Wynimko
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski
Dr hab. n. med. Tadeusz M Zielonka