9 kwietnia 2022

Lista zakwalifikowanych abstraktów. Sesje plakatowe


Sesja plakatowa 1

Czwartek, 5.05.2022, godz. 12:45-13:45

  • Gruźlica i mykobakteriozy
  • Śródmiąższowe choroby płuc
LPKodAutorzyTytułTemat, do którego zgłoszono abstrakt
1A-01A. Bluszcz, Z.  Bakuła, M. Marczak, M. Proboszcz, E.  Vasiliauskienė, L. Vasiliauskaitė, D. Bakonytė, R. Krenke, P. Stakėnas, T. JagielskiRóżnorodność genetyczna prątków Mycobacterium tuberculosis izolowanych w PolsceGruźlica i mykobakteriozy
2A-02E. Łyżwa,  Izabela Siemion- Szcześniak, M. Bartosiewicz,  M. Sobiecka, L. Jakubowska,  R. Langfort, W. TomkowskiMycobacterium chimaera infection in patient with silicosis.Gruźlica i mykobakteriozy
3A-03S. Dziamidzik, A. Aleksa, S. Wolf, M. RublevskayaDistribution of non-tuberculosis mycobacteria, isolated in the bacteriological laboratory of Grodno Regional Clinical Center “Phthisiatry”Gruźlica i mykobakteriozy
4A-04M. Skowroński, A. Halicka, A. Barinow-WojewódzkiDelayed diagnosis of pulmonary tuberculosis in a male with repetitive negative tests for SARS CoV-2Gruźlica i mykobakteriozy
5A-05A. Aleksa, S. Wolf, S. Dziamidzik, Y. Sheifer, A. TsiunchykAdverse drug reactions of chemotherapy in patients with multidrug-resistant tuberculosis with alcohol abuse and without oneGruźlica i mykobakteriozy
6A-06S. Dziamidzik, A. Aleksa, S. WolfPulmonary Mycobacteriosis in the Grodno regionGruźlica i mykobakteriozy
7A-07A. AleksaSuccesses in the fight against tuberculosis in the Grodno region: have we already won tuberculosis?Gruźlica i mykobakteriozy
8A-08Y. Sheifer, S. DziamidzikThe treatment of destructive pulmonary tuberculosis with the use of prediction modelsGruźlica i mykobakteriozy
9A-09L. HryshchukWpływ pandemii COVID-19 na sytuację epidemiologiczną z gruźlicą w obwodzie Tarnopolskim na UkrainieGruźlica i mykobakteriozy
10B-01A. PiechnikAnaliza częstości występowania i przyczyn krwioplucia u chorych hospitalizowanych na Oddziale Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w latach 2007-2017.Gruźlica i mykobakteriozy
Rak płuca
11C-01M. Sobiecka, M. Szturmowicz, K. Lewandowska, A. Kowalik, E. Łyżwa, K. Zimna, I. Barańska, L. Jakubowska, J. Kuś, R. Langfort, W. Tomkowski
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych na zapalenie płuc z nadwrażliwości i idiopatyczne włóknienie płuc: zapadalność, czynniki ryzyka i wpływ na przeżycie.Śródmiąższowe choroby płuc

Sesja plakatowa 2

Czwartek, 5.05.2022, godz. 12:45-13:45

  • Niewydolność oddychania i rehabilitacja
  • Nikotynizm
LPKodAutorzyTytułTemat, do którego zgłoszono abstrakt
1J-01A. Oraczewska, M. Dyrbuś, Sz. Szmigiel, Sz. Gawęda, P. Kluszczyk, T. Darocha, T. Cyzowski, E. Trejnowska, A. Swinarew, M. Wita, P. Dubik, S. Kwiatek, M. Jędrzejek, M. Kozłowski, B. Puzanowska, A. Barczyk, Sz. SkoczyńskiSkala Mallampatiego jako niezależny predykator aktywnej tlenoterapii u pacjentów z COVID-19.Niewydolność oddychania i rehabilitacja
2J-02K. Stachyra, M. Szybińska, P. Śliwiński, E. Romański, A. Gładzka, R. Bielawski.Ocena skuteczności rehabilitacji dróg oddechowych z zastosowaniem aparatu Simeox u dorosłych z rozstrzeniami oskrzeli o etiologii innej niż mukowiscydoza – analiza porównawcza.Niewydolność oddychania i rehabilitacja
3J-03F. Zawadzki, T. Stącel, M. Urlik, M. Latos, M. OchmanWyniki transplantacji płuc przeprowadzonego poprzez dostęp z minitorakotomii obustronnej – badanie jednoośrodkoweNiewydolność oddychania i rehabilitacja
4J-04J. Tałałaj, M. Olszewska, M. Karpiuk , A. Kuryliszyn-MoskalOcena skuteczności kinezyterapii chorych w trakcie leczenia okresu ostrego i po okresie ostrym COVID-19 w tymczasowym oddziale zakaźnym.Niewydolność oddychania i rehabilitacja
5J-05M. Poznański, W. Kuczyński, A. Kudrycka, A. AntczakWartość transferu płucnego tlenku węgla a efekt rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów po zapaleniu płuc w przebiegu COVID-19Niewydolność oddychania i rehabilitacja
6J-06E. Tobiczyk , HA. M. Winiarska , D. Springer , E. Wysocka , Sz. CoftaPrzydatność wybranych parametrów laboratoryjnych w predykcji wystąpienia niewydolności oddechowej w COVID-19Niewydolność oddychania i rehabilitacja
7J-07J. Tałałaj M. Karpiuk, A. Kuryliszyn-Moskal  Ocena skuteczności rehabilitacji po COVID-19 w oddziale stacjonarnym.Niewydolność oddychania i rehabilitacja
8K-01D. Springer, Sz. Cofta, H. Batura-GabryelCzynniki wpływające na decyzję o zaprzestaniu palenia papierosów – analiza z uwzględnieniem motywacji pacjentówNikotynizm
9K-02P. Majek, M. J.kowski, J.E. Zejda, G. BrożekOstre efekty ze strony układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego na skutek użycia podgrzewaczy tytoniu, papierosów tradycyjnych i e-papierosów – analiza porównawcza.Nikotynizm
10K-03A. Ostrowska, M. Jankowski, M. Mazurek, A. Skowron, J. Sytnik-Czetwertyński, J. PinkasCzęstość stosowania wyrobów tytoniowych i e-papierosów w Polsce – analiza epidemiologiczna dwa lata od wystąpienia pandemii COVID-19Nikotynizm
11K-04M. Jankowski, A. Ostrowska, M. Mazurek, A. Skowron, J. Sytnik-Czetwertyński, J. PinkasAnaliza świadomości zdrowotnych skutków palenia tytoniu i używania e-papierosów -ogólnopolskie reprezentatywne badanie przekrojoweNikotynizm

Sobota, 7.05.2022, godz. 14:00-15:00


Sesja plakatowa 3

  • Astma i alergie
  • POChP
  • Badania czynnościowe układu oddechowego
  • Pneumonologia interwencyjna
LPKodAutorzyTytułTemat, do którego zgłoszono abstrakt
1D-01M. H. Moss, N. L. Lugogo, M. Castro, N. A. Hanania, A. Ludwig-Sengpiel, D. Saralaya, R. Dobek, I. Ojanguren, I. Vyshnyvetskyy, J.M. Bruey, R. Osterhout, C.A. Tompkins, K. Dittrich, K. Raghupathi, H. OrtegaResults of a phase 2b trial with GB001, a DP2 antagonist, in moderate-to-severe eosinophilic asthma Short Title: GB001 in eosinophilic asthmaAstma i alergie
2D-02K. Barański, J.E. ZejdaScreening accuracy of FeNO measurement for childhood asthma in a community settingAstma i alergie
3D-03M. Figat, A. Wiśniewska, M. Karbownik, M. PanekRelationship analysis of neurodegeneration variables between asthma patients and control group employment of MMSE, CDT, HAM-D and GDS.Astma i alergie
4D-04E. Harcęko-Zielińska,  M. Niedoszytko,  S. Dąbrowski, M. BronkBadania mikrobiomu i zaburzeń odżywiania u chorych leczonych z powodu astmy oraz w grupie kontrolnejAstma i alergie
5D-05J. Zarębski, P. JazgarskaAstma, czy nie astma? Oto jest pytanie. O rozpoznawaniu astmy wczesnodziecięcej w ramach oddziału ogólnopediatrycznego- opis przypadku.Astma i alergie
6E-01R. Dobek, I. Damps-Konstańska, M. Farnik, M. Franczuk, Z. Konieczny, W. Mierzwa, J. Nowacka-Apiyo, Andrzej Obojski, K. Przybyłowska, Krystyna Rasławska, R. Rubinsztajn, J. TęsiorowskaŚcieżka chorego na POChP w Polsce: stan obecny i pożądany kierunek zmian. Perspektywa specjalistów pulmonologówPOChP
7F-01R. Uliński, M. Dąbrowska, J. Domagała KulawikObraz kliniczny współwystępowania raka płuca i POCHPPOChP
Rak płuca
8G-01M. Szybińska , E. Puścińska ,  E. Romański, P. ŚliwińskiZaburzenia DLco w zespole post-Covid-19. Efekty leczenia prednizonem.Badania czynnościowe układu oddechowego
9G-02A. Kharchanka, T. RoubutsThe course of influenza among vaccinated and invaccinated childrenBadania czynnościowe układu oddechowego
10H-01A. Undrunas, P. Kasprzyk, W. Rzyman, K. Leoszkiewicz, M. Gierlotka, T. Zdrojewski, K. KuziemskiPacjenci z rozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w badaniu screeningowym raka płuca w Polsce: 3-letnia obserwacja grupyBadania czynnościowe układu oddechowego
Nikotynizm
POChP
11I-01M. Latos, F. Zawadzki, D. Galle, K. Niepokój, M. Urlik, T. Stącel, M. OchmanInterwencje bronchoskopowe u pacjentów po transplantacji płuc – badanie jednoośrodkowePneumonologia interwencyjna

Sesja plakatowa 4

Sobota, 7.05.2022, godz. 14:00-15:00

  • Zaburzenia oddychania w czasie snu
  • Zakażenia układu oddechowego
LPKodAutorzyTytułTemat, do którego zgłoszono abstrakt
1L-01W. Kuczyński; A. Kudrycka; M. Poznański, A. Antczak, P. BiałasiewiczEpidemiologia i śmiertelność w przebiegu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w latach 2005-2021 w Polsce.Zaburzenia oddychania w czasie snu
2L-02U. Karwowska, P. Białasiewicz, W. KuczyńskiWpływ terapii stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) na stężenie neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym w obserwacji 12-miesięcznejZaburzenia oddychania w czasie snu
3L-03A. Kudrycka, W. Kuczyński, M. Poznański, P. Białasiewicz, A. AntczakThe assessment of sleep-related breathing disorders in post-COVID-19 patients during hospital-based pulmonary rehabilitationZaburzenia oddychania w czasie snu
4L-04P. Kwiecień, J. Domagała-KulawikUgodowość i sumienność mierzona NEO-FFI jako czynnik ryzyka obturacyjnego bezdechu sennegoZaburzenia oddychania w czasie snu
5M-01M. Jankowski, G. Juszczyk, M. Gujski Częstość występowania zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i charakterystyka kliniczna 116 539 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w PolsceZakażenia układu oddechowego
6M-02M. Ochman, D. Galle, K. Niepokój, M. Latos, F. Zawadzki, M. Urlik, T. StącelCoronavirus disease of 2019 (COVID-19) after vaccination among lung transplant recipients – a single center studyZakażenia układu oddechowego
7M-03K. Zimna, M. Sobiecka, K. Lewandowska, D. Wyrostkiewicz, M. Szturmowicz, E. Łyżwa, K. Błasińska, L. Jakubowska, K. Roszkowski-Śliż, W. Z. TomkowskiPneumatocele as rare thoracic complication after recovering COVID-19 pneumonitis- a case series including literature review.Zakażenia układu oddechowego
8M-04F. Zawadzki, M. Ochman, M. Wajda-Pokrontka, J. Niedziela, P. Przybyłowski, M. GąsiorRespiratory follow-up of patients with COVID-19 pneumoniaZakażenia układu oddechowego
9M-05N.Tomczyk, S.YermakZapalenia płuc u dzieci. Analiza pięcioletniaZakażenia układu oddechowego
10M-06T. Rowbuć, A. KharchankaPowikłania antybiotykoterapii w praktyce pulmonologa dziecięcego.Zakażenia układu oddechowego
11M-07N.A. Bokhan, I.V. KarnialukDynamics of the level of D-dimers in patients with acute coronavirus infection with concomitant cardiovascular disease in survivors and non-survivorsZakażenia układu oddechowego