24 czerwca 2019

Plakaty

Zanim wyślesz plakat sprawdź jego kod na liście przyjętych abstraktów.

Wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji w formie plakatów będą eksponowane w formie elektronicznej w Internetowej Strefie Uczestnika a także stacjonarnie na kilku monitorach dotykowych pracujących w rozdzielczości FHD (rozdzielczość 1920×1080). Aplikacja posterowa udostępnia możliwość wygodnego przeglądania plakatów – m.in. wyboru sesji i wyboru odpowiedniego plakatu oraz w razie potrzeby powiększania wybranych części.

Zasady przygotowania plakatów:
  • format pliku PPT/PPTX, PDF (prezentacje nie powinny zawierać filmów, animacji i przejść),
  • liczba stron: do 4 stron
  • minimalna czcionka:  rozmiar 8 (dla rozdzielczości 1920 x 1080),
  • orientacja pozioma w proporcjach 16:9 (przykład pustej prezentacji PowerPoint 16:9: https://beep.altasoft.pl/PrezentacjaPPTX16x9.pptx),
  • zalecana rozdzielczość 1920 x 1080,
  • wielkość pliku z plakatem elektronicznym nie może przekraczać 10 MB,
  • plakaty należy przesłać za pomocą formularza do 22 kwietnia 2022 r. (formularz będzie dostępny na tej stronie do 5 dni od opublikowania listy przyjętych abstraktów),
  • opcjonalnie – dodatkowo razem z plakatem możesz wgrać maksymalnie 5 minutową prezentację głosową (pliki mp3) pozwalającą m.in. na prezentację Twojego plakatu także osobom niedowidzącym.